İskenderun

İskenderun, Hatay'ın en büyük ilçesidir. Doğu Akdeniz'in anahtar kendi niteliğindedir. İskenderun'daki yerleşim ile ilgili buluntular ilk çağ, Fenikeliler dönemindeki Mirandos'a kadar uzanır. Daha yakın tarihi ise M.Ö. 330 da Makedon Kralı Büyük İskender'in Pers Kralı Darius'u malüp etti issos savaşı sonrasına küçük iskender anlamındaki "Alexandreia" ya dayanır. İskenderun var oluşu ile ilgili öyküler ise Evliya Çelebi'den, Piri Reis'e, Marco Polo'ya kadar dinlediğinizde size aynı temayı anlatır. Deniz'in var ettiği ve doğu Akdeniz'in liman şehri İskenderun.

Fransızlar tarafından Suriye yönetime bağlı olarak, 27 Kasım 1918 de Antakya, Reyhanlı, Hatay İskenderun kazalarını kapsayan İskenderun sancağı kuruldu. Sancağın merkezi İskenderun'dur. 1. Dünya savaşı sonrasında 3 Temmuz 1938 de imzalanan askeri antlaşma ile İskenderun sancağında asayişi sağlamak amacıyla Türkiye'den de kuvvet gelmesi kabul edildi. Türk birlikleri 19 yıl önce çekildikleri İskenderun sancağına 5 Temmuz 1938 de Kurmay Albay Şükrü Kanat kumandasında girdi. Uluslararası İskenderun Kültür ve Turizm Festivali sevinci ve coşkusuyla kurtuluş gününün heyecanı bugünde birleşiyor. 

İskenderun anadolu yarım adasının güneyinde Akdeniz'in kuzeydoğu ucunda yer alan İskenderun Körfezi'nin de merkezinde modern bir kent görüntüsüyle karşılar. Amanos dağları ile Akdeniz arasındaki uzun bir sahil şeridinde yer alır. Adana ve Hatay Havaalanına yakınlığı Gaziantep, Antakya, Adana ve Mersin gibi önemli merkezlere ulaşım kolaylığı sağlamaktır. Nüfus yoğunluğu açısından Hatay'ın en kalabalık ilçesidir. Modern kent dokusu içinde Akdeniz kültürünün ve mimarisinin örneklerine rastlanır. Şehir kültürünün getirdiği zenginlik binalara da yansımıştır.

Farklı inançtan insanların dostça ve kardeşçe bir arada yaşadığı İskenderun insanların birbirilerinin inançlarına saygı gösterdiği, hoşgörünün hakim olduğu bir kenttir. Dinlerin, mezheplerin ve etnik kökenlerin de buluştuğu özellikleriyle İskenderun, Antakya ile birlikte inanç turizminin çekim merkezidir. Bu kentin modern görüntüsünü destekleyecek proje çalışmaları devam etmektedir.

Arıtma tesisi ile alt yapı sorununu çözmüş nadir merkezlerden biridir. İskenderun vahşi çöp depolama alanıyken son 1 yıl içinde islah edilen çöplük alanının bugün üzeri yeşillenmeye başladı. Projesi tamamlanan çöp fabrikasının kurulumu ile atıklar yerinden ayrıştırarak toplanacak Evsel atıklarında geri kazanımın sağlandığı bu yatırımla İskenderun alt yapısını tamamlamış çağdaş kent gereklerini yerine getirmiş olacak.

Güneşin batışının en güzel olduğu yerlerden birinin İskenderun Körfezi olduğu bilinir ve söylenir. Güneşin denize gömüldüğü bu güzel görüntü bulvar yürüyüşünün de  bir parçasıdır. İskenderun'un uzun süren yaz günleri sıcağının bitiminde akşam serinliğinde bulvar yürüyüşleri bir gelenektir. Ender rastlanan uzunluktaki sahil şeridinde Akdeniz ikliminin cömertliği ile beslenen Palmiyeler, Hurma ağaçları, Zakkumlar modern kentlerin talihsizliği betonlara inat gökyüzüne ulaşır. 

200 bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin ilçe merkezi konumunda olan en büyük liman kentlerinden biridir. Tarih boyu liman kenti olduğu kadar Demiryolu hattı ile stratejik konumunu korumuştur. Denizyolu, Karayolu, ve Havayolu ile Ortadoğuyu Avrupa kıtasına bağlayan kavşaktır. Liman 1.200m2'lik rıhtımı ile Roro, Konteynır ve dökme yük taşımacılığında yüksek bir kapasiteye sahiptir. Doğu Akdeniz'in anahtarı  İskenderun Limanı bugünde ortadoğu ülkelerine aktarma trafiği yanında  GAP'ın önemli kapısıdır. 1942 yılında Devlet Demiryollarına devredilen limandan kuzeye doğru yol aldığınızda körfezdeki limanlar, iskeleler, organize sanayi bölgesi ile kentin ismini aldığı İskenderun demir çelik fabrikalarının bacaları kentin sanayileşme gelişmesinin işaret taşlarını oluşturur. Dünyanın konuştuğu İskenderun Körfezi enerji nakil hatlarının da kavşağı durumundadır. Herzaman bir liman kenti olan İskenderun artık önemli bir sanayi bölgesi haline gelmiştir. İskenderun bütün özellikleri ile Türkiye de ve Ortadoğu da önemli bir çekim merkezidir. Eğitimli ve nitelikli insan gücü potansiyeli dikkate alındığında İskenderun ekonomisi bugünkünden çok daha yüksek katma değer yaratacak kapasiteye sahiptir.

Yüzü her zaman Akdeniz'e dönük olan İskenderun dostlarını İskenderun Körfezi'inde bütün ihtişamı ve parlaklığı ile gün batımına, 15 dakika uzaklıktaki yaylalarına bekliyoruz. Burada insana ve hayata dair konuşulacak çok şey var.